Bảng giá tham khảo một số tuyến. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: : stephan@lokilogistics.com, Tel: 08 3512 1968 Ext:104, C/P: 09 09 76 31 76 hoặc gửi yêu cầu báo giá

 

ORIGIN : SGN ( Update on Nov 2016)                                                         (From Ho Chi Minh)

+45kgs +100kgs +300 kgs +500kgs +1000kgs
EUROPE AMS/CDG/LHR/FRA/VIE 4.50 3.50 2.80 2.30 1.90
SVO 4.20 3.80 3.4 2.80 2.40
USA LAX 4.20 3.50 3.20 2.80 2.60
JFK 5.00 4.60 3.30 3.00 2.70
SFO 4.90 4.00 3.50 3.20 3.00
ORD 4.20 4.00 3.50 3.20 3.00
SEA N/A N/A 4.20 3.70 3.20
PDX N/A N/A 4.50 4.20
CANADA YVR 4.70 4.20 3.90 3.20 2.80
RUSSIA DME 4.50 4.20 3.80 3.30 3.30
ASIA KUL/PEN/LGK/BKI/BTU 2.00 1.60 1.30 1.10 1.00
BKK/CGK/MNL/PNH/SIN/HKT 2.00 1.70 1.30 1.00 0.80
DPS/KNO/RGN 2.50 2.20 1.80 1.50 1.20
INC/PUS 2.80 2.50 2.00 1.70 1.50
BKI/BTU/JHB/KCH/LBU/SBW 3.30 3.00 2.70 2.40 2.00
INDIA AND MIDDLE EAST DXB/ DWC 4.00 3.60 3.20 2.50 2.00
JED 3.50 3.10 2.80 2.50 2.10
AMM/AUH/BAH/CAI/DOH/KWI/MCT 3.80 3.40 3.00 2.60 2.20
DAC/ DEL/BOM/MLE 3.00 2.60 2.20 2.00 1.95
AUH/BAH/DOH/JED/MCT 3.70 3.30 3.00 2.50 2.30
CHINA AND TAIWAN PVG/SHA/HGH 2.90 2.50 2.20 1.90 1.60
CAN/CGO/KGM/PEK/TPE 2.20 1.90 1.60 1.30 1.10
XMN/FOC 2.80 1.55 1.25 1.20 1.00
CKG/CSX/CTU/KHN/WUH 2.70 2.40 1.70 1.30 1.00
JAPAN KIX 3.10 2.80 2.50 1.90 1.60
NRT 3.00 2.50 2.00 1.50 1.40
NGO 3.20 3.00 2.60 2.10 1.80
AUSTRALIA /NEW ZEALAND ADL / MEL/ PER/ BNE/SYD 3.50 3.00 2.70 2.30 2.00
AKL 3.90 3.50 3.00 2.60 2.20