Thời gian cập nhật: 11/7/2016 11:32:07 PM Nguồn: http://www.vietcombank.com.vn/exchangerates/ Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua ...